MAPROJECT

  Tarptautinis šokio projektas „maProject“ brėžia naujosios, kintančios Europos žemėlapį. Lietuvos, Lenkijos, Bulgarijos ir Nyderlandų choreografų, šokėjų, muzikantų, scenografų, architektų ir videomenininkų sukurtas menų lydinys – retas sėkmingo tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo ir įvairių meninių disciplinų suderinimo pavyzdys. Neretai daugiau nei dviejų šalių menininkų bendri meniniai projektai, ypač finansuojami Europos Sąjungos lėšomis, erzina kaip „eurokompotai“. Nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ vykdyto projekto „Europos menų mokykla“ sukurtas „maProject“ sugebėjo išvengti šio pavojaus – išlaikydami daugiabalsiškumą, jo kūrėjai darniai kalbėjo apie naują Europos būvį ir neprikišamai svarstė unikalumo, tautinio identiteto problemą.

  Pavyko pasiekti ir menų vienybės. Sauliaus Valiaus ir Simono Liūgos sukurta balta dviejų aukštų architektūrinė konstrukcija, kurioje veikė muzikantai ir šokėjai, priminė bendrą būstą ar laivą, kuriuo keliauja įvairių tautų atstovai, vis kartodami „eime, vieni kitiems sakė“. Ir nors žiūrovai nėra pakviečiami į šio utopinio pasaulio vidų, jiems paliekama galimybė stebėti trimatį spektaklį – ne tik apeiti konstrukciją ir vis keisti žiūros tašką, bet ir pasirinkti to taško aukštį pakylant ir stebint veiksmą iš antrojo aukšto. Toks erdvės formavimas ne tik praplečia komunikacinį „maProject“ lauką, bet ir patiems menininkams suteikia laisvesnes individualios raiškos galimybes.

  Daugiausia nuopelnų už „maProject“ vienalytiškumą vertėtų priskirti choreografams Agnijai Šeiko (Lietuva), Liat Magnezy (Izraelis, Nyderlandų Karalystė), Konradui Szymańskiui (Lenkija, Nyderlandų Karalystė). Būtent judesys, iš solo ir duetų persiliejantis į bendrą šokį muzikos, atvaizdų ir balsų „triukšme“, suskamba kaip visa vienijantis elementas. Iš kitų lietuvių šokio spektaklių „maProject“ išskiria ir „neformatinis“ šviesumas (ne tik scenografijoje ir kostiumuose dominuojanti balta spalva), ir išsaugotas balansas tarp politinių, ideologinių temų, žmonių tarpusavio ryšio ir išbaigtos grožio estetikos.

  Goda Dapšytė

  ***
  Tai beveik valandą trunkanti kelionė po Europą, tiksliau – po europietiško bendravimo paveiktą kūrėjų vaizduotę. Šis projektas – vienas iš tų, kurie itin atitinka nacionalinę programą – vyksta Vilniuje, tačiau jame dalyvauja keli Europos Sąjungos atstovai. (...)

  Šokėjai šoko tai po vieną, tai poromis, tai mažomis grupelėmis, o kartais – visi kartu; judesių sekos persipindavo, subyrėdavo į pavienius elementus, kurie kartodamiesi tarsi „pritraukdavo“ naujus ir, turtėdami, vėl virsdavo pasikartojančiomis sekomis. Daugelis tų judesių gimė iš individualių improvizacijų, pažymėtų asmenybės ženklu, todėl bendras tokių judesių kartojimas tarsi suartindavo atskiras asmenybes, padėdavo pajusti svetimas mintis. (...)

  Ir visą tą tai kunkuliuojantį, tai rimstantį judėjimą vienu metu perskrodė balsai, šaukiantys „Litwo! Ojczyzno moja!“ – Adomo Mickevičiaus poemos „Ponas Tadas“ eilutes, iki šiol kurstančias ginčus apie tautinę poeto kilmę. Kažkodėl man šios eilutės „maProject’e“ nuskambėjo lyg ženklas, kad būtent apie tai kūrėjai ir norėjo kalbėti – apie savo šaknų atradimą, prisirišimą prie jų ir skaudžias netektis. Ar ne tai vienijo visus projekto dalyvius – mažų tautų baimės prarasti identitetą Europos Sąjungoje ir tuo pačiu metu suvokimas, kad būtent priklausymas šiai sąjungai mus suvienija, leidžia vieni kitus pažinti ir rasti sąlyčio taškus? Visas „maProject“ vyksmas paliko šviesumo, lengvumo įspūdį. Ir tuo pat metu – daugiaprasmiškumo.

  Vita Mozūraitė Kalbų susimaišymas netrukdo susikalbėti // www.dance.lt, 2009 09 27

   

  MAPROJECT

  Premjera – 2009 m. rugsėjo 18 d.
  Vienos dalies spektaklis, trukmė – 45 min.

  Choreografai – Agnija ŠEIKO (Lietuva),
  Liat MAGNEZY (Izraelis, Nyderlandų Karalystė),
  Konrad SZYMAŃSKI (Lenkija,
  Nyderlandų Karalystė)

  Libreto autorius – Hans TIMMERMAN
  (Nyderlandų Karalystė)

  Kompozitorius – Petar DOUNDAKOV (Bulgarija)
  Scenografas – Jurgis MALINAUSKAS 
  Kostiumų dailininkė – Aistė ANAITĖ
  Vaizdo autorius – Joost Van Veen 
  (Nyderlandų Karalystė)
  Architektai – Saulius VALIUS, Simonas LIŪGA

  Šoka:

  Edita STUNDYTĖ, Rūta BUTKUTĖ,
  Mantas STABAČINSKAS, Petras LISAUSKAS, Mantvydas ŽILINSKAS (Lietuva), Daniela CRUZ, Damaris VERDUIJN, Dominik BLANK,
  Vincent de MUNCK (Nyderlandų Karalystė),
  Julia JAKUBOWSKA, Katarzyna SITARZ,
  Małgorzata LIPCZYŃSKA, Karol TYMIŃSKI (Lenkija)


  Prodiuseriai – „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“, Cultural & Media Consulting